Tuesday, May 26, 2009

Season 5 Power Rankings - Preseason

Chuckles McGee - Cobbfather Post Gazette

Howdy, it's Chuckles back with the final piece of the Season 5 Preview - the preseason power rankings. The preseason rankings are based purely on Leon's and Shenaynay's prediction of regular season records. Once the season starts, the power rankings will be updated every 15 games. Now, without further adieu, here are the preseason power rankings!


Rank

Team

Predicted Record

Prev

1

Sacramento

108-54

NR

2

Jackson

101-61

NR

3

Florida

100-62

NR

4

New York (AL)

100-62

NR

5

Tampa Bay

98-64

NR

6

Atlanta

98-64

NR

7

Memphis

95-67

NR

8

Rochester

95-67

NR

9

New York (NL)

95-67

NR

10

Vancouver

94-68

NR

11

Dover

93-69

NR

12

Burlington

91-71

NR

13

Austin

89-73

NR

14

Syracuse

85-77

NR

15

St. Louis

85-77

NR

16

San Francisco

83-79

NR

17

Oakland

82-80

NR

18

Boston

81-81

NR

19

Honolulu

80-82

NR

20

Detroit

79-83

NR

21

San Juan

79-83

NR

22

Hartford

78-84

NR

23

Cleveland

76-86

NR

24

Charleston

74-88

NR

25

Buffalo

73-89

NR

26

Wichita

72-90

NR

27

Durham

70-92

NR

28

Los Angeles

70-92

NR

29

Kansas City

69-93

NR

30

Ottawa

65-97

NR

31

Cheyenne

64-98

NR

32

Little Rock

56-106

NR

No comments: